Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας για τον υπολογισμό ΦΑΠ στο Λεχαιο

Την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 1208/18.09.2014 ΠΟΛ. (ΦΕΚ 2489/τ.Β΄/2014) Υ.Α, η οποία τροποποίησε την τιμή οικοπέδου ανά τ.μ, σε 69,50 €, για τον υπολογισμό ΦΑΠ, στις περιοχές που δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δ. Κορινθίων, ζήτησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Γιώργος Τσόγκας , Μαρία Θελερίτη και Γιώργος Ψυχογιός καθώς και άλλοι 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με την από 08/07/2016 ερώτηση τους προς τον Υπουργό Οικονομικών, οι βουλευτές επισήμαναν ότι στην περίπτωση της Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 4 της υπ’αριθ. 1225/24.12.2012 ΠΟΛ. ΥΑ, που αφορά τη «Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου» και ως εκ τούτου η εφαρμογή της νέας τιμής της Υ.Α στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί κατευθείαν στην βάση δεδομένων του ΚΕΠΥΟ σε συνεργασία με την ΔΟΥ Κορίνθου.

Παραθέτουμε αναλυτικά την Ερώτηση:

«Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1208/18.09.2014 (ΦΕΚ 2489/τΒ΄/2014) Υ.Α. στον υπολογισμό ΦΑΠ των ετών 2011, 2012 και 2013 για την Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορίνθιων

Με την υπ΄ αριθμ. Πολ. 1208/18.09.2014 (ΦΕΚ 2489/τ.Β΄/2014) Υπουργική Απόφαση έγινε τροποποίηση της τιμής οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, για τον υπολογισμό ΦΑΠ, στις περιοχές που δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα, της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δ. Κορινθίων, σε 69,50 €.

Μετά από χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών κατά την διάρκεια του οποίου δεν είχε τύχει εφαρμογής στους φορολογουμένους η νέα τιμή, μετά τις πιέσεις πολιτών η ΔΟΥ Κορίνθου στις 16.02.2015, απέστειλε ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ (με αριθ. Πρωτ. 7042/16.02.2015) στις Οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων για να ενημερώσουν τους πολίτες ώστε να καταθέσουν αιτήσεις ατομικά, προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση με την ισχύουσα τιμή.

Η παραπάνω ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΟΥ επικαλείται το άρθρο 4 που αφορά τη «Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου» της ΠΟΛ. 1225/24.12.2012 Απόφασης Υπουργείου Οικονομικών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Φ.Α.Π.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν συντρέχει κανένας λόγος από τους περιγραφόμενους στο παραπάνω άρθρο 4, στο οποίο μεταξύ άλλων, περιγράφεται η δυνατότητα διαφωνίας του υπόχρεου με τα στοιχεία των ακινήτων, αμφισβήτηση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, το θέμα αποδοχής η όχι της αίτησης από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ώστε να κατατεθούν αιτήσεις διόρθωσης, η δε κατάθεση αιτήσεων ατομικά επιφέρει και την χρέωση αναδρομικών προστίμων.

Αποτέλεσμα του τρόπου που χειρίστηκε το θέμα η ΔΟΥ Κορίνθου, είναι ότι πολλοί φορολογούμενοι που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα) στα γεωγραφικά όρια της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι και σήμερα διότι αφενός ο τρόπος ενημέρωσης ήταν ανεπαρκής αφού η ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης έγινε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (ανάρτηση ανακοίνωσης σε ορισμένα καφενεία) και αφετέρου αρκετοί πολίτες διαμένουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες διατάξεις ότι η ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητας ΔΟΥ αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.

Συνεπώς, η εφαρμογή της νέας τιμής της Υπ. Απόφασης στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί κατευθείαν στην βάση δεδομένων του ΚΕΠΥΟ σε συνεργασία με την ΔΟΥ Κορίνθου, η οποία και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την προηγούμενη τιμή που είχε αποστείλει (αριθ. πρωτ. 12533/14.06.2011) στο Υπουργείο.

Σήμερα 21 μήνες μετά την έκδοση της Υ.Α. η αρμόδια ΔΟΥ Κορίνθου ως Δημόσια Υπηρεσία δεν έχει εφαρμόσει, ως οφείλει, τις νέες τιμές σε όλους τους φορολογούμενους.

Η αντιμετώπιση αυτή από πλευράς Υπουργείου και ΔΟΥ Κορίνθου δεν δημιουργεί φορολογική συνείδηση στους πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να υποχρεώσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΚΕΠΥΟ) να εφαρμόσουν την τροποποιημένη τιμή όπως ορίζεται στην Υ.Α. ,αυτόματα για όλους και χωρίς αιτήσεις για όλους τους δικαιούχους;»

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Τσόγκας Γεώργιος

Θελερίτη Μαρία

Καφαντάρη Χαρά

Κοζομπόλη-Αμανατίδη Χαρά

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Συρίγος Αντώνιος

Ψυχογιός Γεώργιος

korinthiatv

WWW.KORINTHIATV.GR ΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com