Απαντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Πετρο Τατουλη για τα Κεντρα κοινοτητας

Η λογοδοσία συνιστά υποχρέωση του συνόλων των αιρετών οργάνων και προσώπων στα δημοκρατικά πολιτεύματα

Καταρχάς οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη, διότι με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της βουλεύτριας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας για τα Κέντρα Κοινότητας Πελοποννήσου, δίνει την ευκαιρία στους πολίτες της Πελοποννήσου, και ιδιαιτέρως σε όσους και όσες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και είναι δικαιούχοι των πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης, να μάθουν περισσότερα για τα σχέδια και τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Και ας έρθουμε τώρα στα επιχειρήματα που προβάλλει ο κ. Τατούλης θέτοντας κάποια ερωτήματα που δεν απαντώνται από την κατά τα άλλα αιχμηρή απάντησή του:

Α. Οφείλει ή όχι η Περιφέρεια να διαβουλεύεται με τους δήμους και να έχει τη σύμφωνη γνώμη τους για προγράμματα και πολιτικές που πρόκειται να υλοποιήσουν οι ίδιοι;

Αν ναι πώς το διασφαλίζει αυτό και τι κάνει σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία;

Β. Ως ενδιάμεσους που θα κατασπαταλήσουν πόρους ο κ. Τατούλης εννοεί τους δήμους της Πελοποννήσου, οι οποίοι ως φαίνεται και από τις κινήσεις τους προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συντριπτικό ποσοστό (18 από τους 21) δεν συμφωνούν με την προσέγγιση και τους σχεδιασμούς του Περιφερειάρχη;

Αν ναι, τίθεται ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου διότι αμφισβητείται η θεσμοθετημένη και με μακρά παράδοση αρμοδιότητα των δήμων να σχεδιάζουν και να ασκούν κοινωνική πολιτική, ενώ οι δήμοι αντιμετωπίζονται ως οποιοιδήποτε «ενδιάμεσοι» οι οποίοι όπως υπονοείται εξυπηρετούν ίδια, ίσως- ίσως και ιδιωτικά συμφέροντα, εν αντιθέσει με τον θεσμικό τους ρόλο που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος σε τοπικό επίπεδο.

Γ. Αν όπως ισχυρίζεται ο Περιφερειάρχης ο πρότυπος σχεδιασμός της Περιφέρειας εξασφαλίζει ότι οι πόροι του προγράμματος θα κατευθυνθούν πρώτα και κύρια στους ωφελούμενους, δεν θα πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες με ποιον τρόπο το διασφαλίζει αυτό; Με την «Επιτελική Εποπτική Δομή», η οποία δημιουργείται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και με δικαιούχο την ίδια την Περιφέρεια Πελοποννήσου;

Επίσης, ισχύει ή όχι, όπως αναφέρεται και στην σχετική προκήρυξη (http://83.212.112.53:1080/eydpelop/?p=9170) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πως το κόστος σύστασης και λειτουργίας της Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής ανέρχεται σε 980.640,000€ (ποσοστό που αναλογεί σε περισσότερο από 37% του συνολικού προϋπολογισμού για το έργο 2.648.160,00€);

Αν ναι, δεν θα πρέπει να αιτιολογηθεί και να τεκμηριωθεί για ποιον λόγο ένα τόσο υψηλό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού δεν κατευθύνεται στους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες του εν λόγω έργου; Δηλαδή σε όσους και όσες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (οικογένειες και παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», Ρομά, μακροχρόνια ανέργους ΑΜεΑ, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών, κ.λπ.);

Δ. Για ποιον λόγο προβλέπεται η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης/ Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ – ΥΤΚΕ) (βλ. ΑΔΑ: Ψ3ΓΚ7Λ1-Π91 της σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου) την στιγμή που έχει ήδη ψηφιστεί και ισχύει ο Νόμος 4445/2016 (ΦΕΚ Α’ 236/19.12.2016);

Δεν θα έπρεπε σε μια τόσο κρίσιμη για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας να γίνεται εξοικονόμηση πόρων με στόχο να διασφαλίζονται οικονομίες κλίμακας; Όταν μάλιστα ο Ν. 4445/2016 προβλέπει και τη σύσταση «Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής», αντικείμενο του οποίου είναι ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση οριζόντιων, συνεκτικών πολυτομεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και τη σύσταση «Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Σύστηματος» (Ε.ΓΠ.Σ.), στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα, αναφορές και στατιστικά στοιχεία, που αφορούν πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής, με σκοπό την παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών, των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συναφών παρεμβάσεων σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο;

Ε. Ισχύει ή όχι πως ο αριθμός των Κέντρων Κοινότητας με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας θα είναι εικοσιένα (21), ενώ με βάση τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα είναι πέντε (5) με πρόβλεψη – αν απαιτείται – κινητής μονάδας;

Και αν ναι, πώς αιτιολογείται αυτή η απόφαση της Περιφέρειας με την οποία διαφωνούν οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου, αλλά και η ΚΕΔΕ;

ΣΤ. Ισχύει ή όχι πως ο αριθμός των εργαζομένων με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας θα είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που προβλέπεται με βάση τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου;

Και αν ναι για ποιον λόγο θα πρέπει οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου να αποδεχτούν την μείωση των πόρων και ως εκ τούτου την μη ενίσχυση των κοινωνικών τους υπηρεσιών και δομών;

Επειδή στην δημοκρατία οι αιρετοί και οι αιρετές και ελέγχονται για τις αποφάσεις και τις πράξεις τους και λογοδοτούν στους πολίτες, και επειδή δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη ή προβληματισμό η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για ένα τοπικό ζήτημα εκ μέρους μιας βουλεύτριας η οποία προέρχεται από τον χώρο της αυτοδιοίκησης και η οποία ασκεί ένα θεσμικό της δικαίωμα, αναμένουμε σαφείς απαντήσεις για όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα με βασικό αιτούμενο και στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης για το σύνολο των πολιτών και ιδιαιτέρως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της Πελοποννήσου και της χώρας.

korinthiatv

WWW.KORINTHIATV.GR ΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com