Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αγίας Τριάδας Γιωργος Μαστορακος,απαντά στον κ.Ψυχογιό

Γιωργος Μαστορακος:

Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους και να γνωρίζει ο φίλαθλος κόσμος του Ναυπλίου τι έχει γίνει με το θέμα παραχώρησης χώρου στην ομάδα του Πανναυπλιακού για την εκδήλωση της, πρέπει να αναφέρω τα εξής:
Η ομάδα του Πανναυπλιακού δια του εκπρόσωπου της αιτήθηκε δημοτικό χώρο έναντι του ΔΑΚ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ.
Το αίτημα τους ελήφθη στις 31/5/2017 ημέρα Τετάρτη. Άμεσα, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες και αφού είχαν προηγηθεί δύο αργίες, στις 2/6/2017 απέστειλα πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση στο γραφείο συνεδριάσεων της ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ. Το συμβούλιο συνήλθε στις 6/6/2017 ημέρα Τρίτη και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αποφασίσθηκε ομόφωνα , να γίνει δεκτό το αίτημα της ομάδας και να δωθεί ο χώρος σημειώνοντας παράλληλα ότι το σημείο είναι αρκετά επικίνδυνο, δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός και χώρος στάθμευσης συν το ότι είναι σε κεντρικό δρόμο και υπάρχει συχνή διέλευση οχημάτων.
Ζητήσαμε αφού κάναμε δεκτό το αίτημα τους, ο χώρος να μην ηλεκτροδοτηθεί από το κλειστό γήπεδο, ούτε απο κολόνα της ΔΕΗ για λόγους ασφαλείας αλλά με ιδία μέσα του διοργανωτή. Επίσης το μόνο που ζητήσαμε επιπλέον ήταν να μας παραδωθεί ο χώρος καθαρός με το πέρας της εκδήλωσης.Αυτά για το διαδικαστικό.
Για την μικροπολιτική εκμετάλευση του θέματος είχα ενημερωθεί αλλά ο κατήφορος σας δεν έχει όριο όπως φαίνεται.
Σας παραδίδω στον κόσμο του Παναυπλιακού για συμπεράσματα.
Ο Πανναυπλιακός δεν είναι κουφάρι να το περιφέρετε από χωριό σε χωριό.

Επισυνάπτω τα δύο έγγραφα για του λόγου το αληθές.
Αναμένω τις υπογραφές των μελών της διοίκησής σας για να δουν όλοι οι Ναυπλιώτες τα ονόματά σας γιατί δεν σας πιστεύει κανείς πλέον.
Ο Παναυπλιακός είχε , έχει και θα έχει τον απόλυτο σεβασμό μας.

                                                                                        ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2Η/06-062017

Το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Τριάδας συνήλθε σήμερα Τρίτη 06-06-2017 και ώρα 19:00 μ.μ. σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Γραφείο συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Τριάδας, ύστερα από την 3/02-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου Μαστοράκου Γεωργίου, που επιδόθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο τριών μελών ήταν παρόντες τα κάτωθι τρία μέλη:

Παρόντες Απόντες

1. Μαστοράκος Γεώργιος, πρόεδρος ΟΥΔΕΙΣ

2. Κούτρας Ιωάννης, μέλος

3. Κούτρας Χρήστος, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Σουρλά Καλλιόπη, δημοτική υπάλληλο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Μαστοράκος Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε το σώμα να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς υπάρχει χρονική προθεσμία που καθιστά το θέμα κατεπείγον.

Αφού υπήρξε ομοφωνία για το κατεπείγον του θέματος της πρόσκλησης, ο Πρόεδρος προχώρησε στην εισήγηση και συζήτηση του μοναδικού θέματος που αφορά « την παραχώρηση χώρου που βρίσκεται απέναντι από το ανοικτό γήπεδο και πλησίον του κλειστού στην ομάδα του Πανναυπλιακού για μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2017».

Εισηγούμενος το θέμα προτείνει:

λόγω του ότι ο χώρος που μας ζητείται να τους παραχωρήσουμε βρίσκεται σε σημείο αρκετά επικίνδυνο διότι δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης και επαρκείς φωτισμός, για να τους παραχωρήσουμε το χώρο που μας ζητούν θα πρέπει να τηρηθούν τα κάτωθι:

1. Δεν θα δοθεί ρεύμα από το κλειστό γήπεδο, ούτε από κολόνα της ΔΕΗ. Η ηλεκτροδότηση του χώρου θα γίνει με ευθύνη δική τους.

2. Ο χώρος μετά τη συναυλία θα παραδοθεί καθαρός.

Αποφασίζει ομόφωνα

Αρ. Απόφ. 2/2017

γίνεται δεκτή η πρόταση του Προέδρου και εισηγούνται προς το Δήμαρχο (άρθρο 87 Ν. 3858/07-06-2010) την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται απέναντι από το ανοικτό γήπεδο και πλησίον του κλειστού στην ομάδα του Πανναυπλιακού για εκδήλωση που θα γίνει στις 9 Ιουνίου 2017 με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Δεν θα τους δοθεί ρεύμα από το κλειστό γήπεδο, ούτε από κολόνα της Δ.Ε.Η.. Η ηλεκτροδότηση του χώρου θα γίνει με δική τους ευθύνη.

  2. Ο χώρος μετά την συναυλία θα παραδοθεί καθαρός.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αγία Τριάδα, 07/06/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαστοράκος Γεώργιος

 

Aithsh Pannafpliakou

korinthiatv

WWW.KORINTHIATV.GR ΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com