Συνεδριαση Δημοτικου Λιμενικου ταμειου Λουτρακιου-Περαχωρας

Σημερα,Πεμπτη η συνεδριαση του Δημοτικου Λιμενικου ταμειου Λουτρακιου – Περαχωρας:

Η προσκληση:

ΠΡΟΣ:

1)Τον κ. Δήμαρχο

2)Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 2 ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.

 2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη Πρόσκληση VII του επιχειρησιακού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “ Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.”

 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “ Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.”

 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή έφεσης και εκπροσώπηση του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. κατά των υπ΄ αριθμ. Α33,34&35/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 5. Έγκριση αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π.

 6. Κατάρτιση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. έτους 2019.

 7. Εξέταση αιτήματος του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για τη παραχώρηση χώρων για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων με προσωρινή εκτέλεση έργου, τοποθέτηση εξέδρας εκδηλώσεων άνευ πάκτωσης, για τη χρονική περίοδο 20/5-10/9/2019.

 8. Εξέταση αιτήματος της Γκιώνη Θεώνης για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 115,20τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 40,50τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

 9. Εξέταση αιτήματος της Φλαμιάτου Όλγας για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 123,45τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 198τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

 10. Εξέταση αιτήματος της Κοσμίδη Ευανθίας για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 48,36τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 82,50τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

 11. Εξέταση αιτήματος της “Α. Μπάκας-Π. Μπάκας Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 154,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 219,70τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

 12. Εξέταση αιτήματος της “Δ. Κουτρούλιας & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 195,30τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 250,00τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

 13. Εξέταση αιτήματος της Τόμπρου Σοφίας για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 134,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 108τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

 14. Εξέταση αιτήματος του Φίλη Ιωάννη για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 35τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ειδών του καταστήματος του, για το έτος 2019.

 15. Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 72τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

 16. Εξέταση αιτήματος του Κόντη Ιωάννη για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 60τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

 17. Εξέταση αιτήματος της “Ζέρβας Ευάγγελος & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 250τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

 18. Εξέταση αιτήματος της “Οικονόμου Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 400τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

 19. Εξέταση αιτήματος του Αφεντοκλέα Αλέξανδρου για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 15τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

 20. Εξέταση αιτήματος του Παπαβασιλείου Μάρκου για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 88τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

 21. Εξέταση αιτήματος της “Αφοι Κουτρούλια & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 60,45τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

 22. Εξέταση αιτήματος της Πούλου Παναγιού για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 125τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδειών, για το έτος 2019.

 23. Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 205,20τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδειών, για το έτος 2019.

Προ ημερησίας διάταξης θα γίνει συζήτηση για το θέμα της ανάπλασης και των κατασκευών των καταστημάτων επί Χερσαίας Ζώνης και για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επί Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λουτρακίου να παρευρεθούν στη Συνεδρίαση για τη σχετική ενημέρωση τους.

Κοινοποίηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

korinthiatv

WWW.KORINTHIATV.GR ΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com