Ομιλία Γιωργου Τσόγκα στο νομοσχέδιο Βερναδάκη για τη «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση»

Η ομιλία του ΒουλευτηΓιωργου Τσόγκα στο νομοσχέδιο Βερναδάκη για τη «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση»ειχε,θα ελεγε κανεις,ιδιαιτερο ενδιαφερον γιατι οι περισσοτερες κρατικες υπηρεσιες υπολειτουργουν.Βουλιαζουν ακομα και εν ετη 2016 στη γραφειοκρατια!

Τι ειπε ο Βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ απο βηματος Βουλης:

«Χωρίς δίκαιη λιτότητα και χωρίς δομικές αλλαγές στο μοντέλο που μας χρεοκόπησε, δε θα μπορέσει να υπάρξει έξοδος από τη κρίση»
Την πεποίθησή του ότι το καινοτόμο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δε θα ακολουθήσει την αρνητική «ιστορική διαδρομή» όλων των προηγούμενων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, αλλά αντίθετα θα εκπληρώσει αποδοτικά, αποτελεσματικά και με ευελιξία τις συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, εξέφρασε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην αρμόδια Επιτροπή επεξεργασίας του νομοσχεδίου ο βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργος Τσόγκας, αφού για πρώτη φορά εντάσσεται το θέμα της Δημόσιας Διοίκησης, της δομής, δηλαδή, του κράτους, σε ένα συνολικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική συνοχή και την παραγωγική λειτουργία του κράτους της χώρας, του τρόπου δηλαδή λειτουργίας του δημόσιου τομέα και του κράτους στην Ελλάδα.
Στην ομιλία του ο κ. Τσόγκας υπογράμμισε ότι η κρίση στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν ευνόησε την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Δημόσια Διοίκηση εξαιτίας κυρίως, του ακραία πολωμένου πολιτικού κλίματος και συνωδά της ανυπαρξίας συναίνεσης της ελληνικής πολιτικής, ταυτόχρονα, με την κρίση της εμπιστοσύνης των δημοσίων υπαλλήλων στην πολιτική εξουσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ήταν μονίμως ένα ζητούμενο που αναζητείται, αλλά ουδέποτε πραγματοποιείται.
Ο Κορίνθιος βουλευτής στην ομιλία του τόνισε μάλιστα ότι «το μόνο θετικό της κρίσης στην Ελλάδα, είναι ότι αποδιαρθρώνοντας πλήρως τη Δημόσια Διοίκηση, απεκάλυψε με τρόπο τραγικό τις πάγιες διαρθρωτικές και άλλες αδυναμίες της Δημόσιας Διοίκησης, τις αποστεωμένες δομές της, την παράλληλη σύνδεση και την πλήρη ανικανότητά της να συμβάλει στην επεξεργασία δημόσιων πολιτικών ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις των καιρών. Και αποδείχθηκε ότι οι μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις απέτυχαν, γιατί απέδιδαν την αποτυχία τους στις μνημονιακές χίμαιρες, γιατί τα φθαρμένα πολιτικά κόμματα, πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τόλμησαν ποτέ να πουν την αλήθεια ότι χωρίς δίκαιη λιτότητα και χωρίς δομικές αλλαγές στο μοντέλο που μας χρεοκόπησε, δεν θα μπορέσει να υπάρξει έξοδος από τη κρίση, αφού η ανάγκη ριζικών και σχεδιαζόμενων αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση, και άρα στο κράτος είναι όρος επιβίωσής του, άνευ τις οποίες, αυτή καθίσταται αβέβαιη και αδιέξοδη.
Παραθέτουμε στοιχεία της ομιλίας του:
«Η ιδέα του νομοσχεδίου, αλλά και η βασική αρχιτεκτονική του δομή στοχεύει στην πραγματοποίηση μιας βαθιάς τομής στη Δημόσια Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη δύο κυρίαρχες έννοιες: Την αποκομματικοποίηση και την αξιοκρατία. Σκοπός είναι όχι απλώς η αποσπασματική διαχείριση των ζητημάτων της αξιολόγησης ή τις επιλογής προϊσταμένων π.χ., αλλά η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο σύνολο του δημόσιου τομέα, εντάσσοντας το θέμα της Δημόσιας Διοίκησης, της δομής, δηλαδή, του κράτους, σε ένα συνολικό σχέδιο και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική συνοχή και την παραγωγική λειτουργία του κράτους της χώρας. Άρα, κομβικό ζήτημα είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η αρχιτεκτονική θεμελίωση του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα και του κράτους στην Ελλάδα.
Με βάση αυτά, είναι προφανής ο στρατηγικός λόγος του παρόντος νόμου, δηλαδή, ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας διοίκησης, που επιδιώκεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Με την εισαγωγή στην εθνική έννομη τάξη του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
Με την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης το οποίο δεν υιοθετεί μόνο την ποσόστωση, όπως κάνει ο ν.4250/2014, αλλά και την αλλαγή στη βαθμολογική διάταξη των θέσεων.
Με την αλλαγή στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και με ειδικές αλλαγές στον Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Δικαίων Υπαλλήλων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που επέρχονται με τα άρθρα 25,26 και 29 του νόμου και δένονται όπως επισημανθούν ως ιδιαίτερης προτεραιότητας.
Ως προς το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών. Το μητρώο αυτό θα αποτελέσει τη δεξαμενή από την οποία θα επιλέγονται τα στελέχη των διοικήσεων των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου με την ευρεία έννοια, δηλαδή, Νομικά Πρόσωπα δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου και Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί. Συγκεκριμένα το μητρώο θα προσέρχονται υποχρεωτικά όσοι επιλέγονται ελεύθερα από την κυβέρνηση τόσο για τις μονοπρόσωπες θέσεις διοίκησης, δηλαδή, διοικητές, πρόεδροι συμβουλίων κ.λπ., και μέλη συλλογικών οργάνων.
Ως προς την αξιολόγηση. Το νέο σύστημα κινείται ακριβώς αντίθετα με τα προηγούμενα. Είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποβλέπει στη βελτίωση του υπαλλήλου αλλά και στην οδηγία της υπηρεσίας. Εισάγει καινοφανή στοιχεία όπως η Ολομέλεια των Υπαλλήλων, η λογοδοσία και ο κοινωνικός έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, ενσωματώνει νέο σύστημα βαθμολόγησης με κλίμακα 1:100 για ακριβέστερη αποτίμηση της πραγματικής κατάστασης κι έχει απολέσει οποιοδήποτε τιμωρητικό χαρακτήρα, αφού προσιδιάζει περισσότερο σε σύστημα αξιολόγησης 360 μοιρών και αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξή τους και την αξιολόγηση των δομών από τους ίδιους της πολίτες, πεδίο στο οποίο υστερεί δραματικά η ελληνική Δημόσια Διοίκηση.
Ως προς την επιλογή των προϊσταμένων. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναπτύσσεται μια ισορροπημένη αρχιτεκτονική, αναπτυσσόμενη σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων κυμαινόμενη ανάλογα με τη βαθμίδα διοίκησης. Τυπικά προσόντα, εμπειρία, αξιολόγηση, συνέντευξη. Κάθε ομάδα φέρει έναν ειδικό συντελεστή βαρύτητας και εσωτερικές ρυθμίσεις, ώστε η βαθμολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική καταδεικνύοντας συνάμα, τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους.
Ειδικό βάρος δίνεται στη διαδικασία της συνέντευξης η οποία διενεργείται μόνο από το Ειδικό Συμβούλιο. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, προκειμένου για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, προκειμένου για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμήματος και τα δύο Συμβούλια περιβάλλονται με το κύρος του ΑΣΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάντα η ασκούμενη κριτική από τους εκπροσώπους των φορέων, συνιστά ένα μέτρο της αποδοχής ή της απόρριψης κάθε νομοσχεδίου. Στην παρούσα φάση, όμως, η στάση των φορέων κάθε άλλο πάρα αρνητική ήταν, θα έλεγα, αντιθέτως. Με αυτά τα δεδομένα, καλύπτεται, τόσο η διαφάνεια, τόσο η αξιοκρατία, υπερασπίζονται τα δημοσιονομικά οφέλη, αποκομματικοποιείται και αποδίδει η Δημόσια Διοίκηση.
Με αυτά τα δεδομένα καταφαίνεται ότι με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται ένα μεγάλο βήμα του εξορθολογισμού της Δημόσιας Διοίκησης ώστε με αντικειμενικά κριτήρια και απαλλαγμένη από πού κομματικές εξαρτήσεις, να επιτελέσει το σκοπό για το οποίο υπάρχει, με διαφάνεια και αξιοκρατία.
Η θέση της αντιπολίτευσης είναι προφανές ότι είναι έμπλεη μικροκομματικής λογικής και μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, αφού τηρουμένων των αναλογιών το παρόν νομοσχέδιο μπορεί να θεωρηθεί ένα στολίδι στο δικαιϊκό σύστημα. Οι κριτικές της αντιπολίτευσης δεν προσεγγίζουν το βάθος του έργου, διέπονται από υπέρμετρο διανοητικό κομφορμισμό, διαμορφώνοντας μια ιδιότυπη διανοουμενίστικη αντίδραση που σε εποχή κρίσης αποκαλύπτει τραγικά τη γύμνια της.
Θα ήθελα να συμβάλουμε όλοι στην ψήφιση αυτού του στολιδιού του δικαιϊκού συστήματος. Ευχαριστώ».

Ο Βουλευτης Γ.Τσογκας εκλεγεται στην Κορινθια.

korinthiatv

WWW.KORINTHIATV.GR ΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SuperWebTricks Loading...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com