Ομιλία Γ. Τσόγκα _ Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας & Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ειλικρινά πόσο κακόπιστος μπορεί να είναι κάποιος, πόσο μυωπική μπορεί να είναι μια κριτική και πόσο μειωτικός ο χαρακτηρισμός κατά του νομοσχεδίου ότι αποτελεί ένα συνονθύλευμα διατάξεων όταν σκοπίμως παραβλέπει την κεντρική του αναφορά, δηλαδή, την αυστηροποίηση των διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων για την αδήλωτη εργασία και την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως υποστηρίχθηκε εισηγητικά από τη Νέα Δημοκρατία.

Όμως, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που συνοδεύει τις κυρίαρχες εξαγγελίες και δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο από το Μνημόνιο και τον σχεδιασμό των πρώτων μέτρων και βημάτων ελευθερίας σε μια νέα εποχή σκορπίζοντας στον αέρα τις νεοφιλελεύθερες εμπνεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου βελτιώνουν αναντίρρητα την καθημερινότητα των πολιτών με όρους συνέπειας στις αρχές της ισότητας και αλληλεγγύης της προσφερόμενης εργασίας. Διασφαλίζουν έτι περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα, την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας προτάσσοντας κανόνες ουμανισμού και πολιτισμού απέναντι στην θηριωδία των αποτελεσμάτων του πολέμου και την οικονομική εξαθλίωση κοινωνιών που αδυνατούν να προστατεύσουν τους υπηκόους τους.

Εμείς είμαστε προσηλωμένοι στη λήψη μέτρων στη βάση των κοινωνικών αναγκών και διεκδικήσεων, στην αναγωγή της προστασίας της εργασίας σε θεμέλιο και εγγύηση της δίκαιης ανάπτυξης, στην ίαση των ατελειών και αστοχιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, στην προβολή του προτάγματος της εναντίωσης στους κοινωνικούς αποκλεισμούς προεχόντως για τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, ορθώνοντας την ταξική μας σημειολογία κατέναντι στην εκφραστική δεινότητα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

Το σημερινό νομοσχέδιο στο κατώφλι της εισόδου στη μεταμνημονιακή εποχή άπτεται τεσσάρων ενοτήτων που αφορούν ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, διατάξεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και ενίσχυση της προστασίας των εργαζόμενων, για την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και ειδικότερα της επαγγελματικής επιτροπείας και λοιπές διατάξεις ρυθμίζοντας διάφορα χρονίζοντα ζητήματα που βελτιώνουν την κοινωνική λειτουργία.

Με τις ρυθμίσεις της πρώτης ενότητας για πρώτη φορά στον ΕΦΚΑ η άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος έχει πλέον ενιαία αφετηρία έναρξης του χρόνου καταβολής παρέχοντας στον ασφαλισμένο το διαζευκτικό δικαίωμα να διακόψει ή όχι την απασχόλησή του μέχρι την καταβολή της σύνταξης χωρίς συνέπειες και εμπλοκές. Συνάμα, επιλύει μια χρόνια αμφισβήτηση που γινόταν συνήθως σε βάρος του ασφαλισμένου. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 η υπαγωγή σε παράλληλη ασφάλιση προκαλούσε και διπλή υποχρέωση εισφορών και άρα υπέρμετρη επιβάρυνση. Τώρα χορηγείται η δυνατότητα διαγραφής ή απαλλαγής της πλεονάζουσας υποχρέωσης λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση της υπαγωγής στην ασφάλιση δυο ή περισσότερων φορέων.

Στα άρθρα 5 ως 8 ρυθμίζεται η αδήλωτη εργασία, η καταπολέμηση της οποίας είναι σημαντικό ζήτημα πολιτικής συμπεριφοράς, διότι θεωρείται συμπεριφορά δόλια που οδηγεί στην φοροδιαφυγή και μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και αποτελεί ένα από τα δομικά συστατικά μέρη της παραοικονομίας, καθώς συμβάλλει στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αφού με αυτή διαρρηγνύεται η αιτιότητα της καταβολής των κοινωνικών παροχών και εν τέλει ισοδυναμεί με μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού στην άσκηση της επιχειρηματικότητας.

Με το νομοσχέδιο ανακαθορίζεται η αρχιτεκτονική της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας που εκφράζεται με την προληπτική λειτουργία του προστίμου και την ταυτόχρονη ενίσχυση της αποτρεπτικής του ισχύος, ενώ δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης της διαπραγματευτικής δύναμης του μη δηλωμένου εργαζόμενου, αλλά και σωφρονισμού του εργοδότη, με επιβολή προστίμου για αδήλωτη εργασία ποσού 10.500 ευρώ, χωρίς παροχή εξηγήσεων και σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών ετών, αυτό διπλασιάζεται και για κάθε μεταγενέστερη παράβαση αυξάνεται κατά 200%.

Έχοντας ως θετική εμμονή την προστασία των εργαζομένων, το άρθρο 6 προβλέπει πολύ σημαντικά κίνητρα για τον εργοδότη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να απασχολήσει τον αδήλωτο εργαζόμενο, αποκλιμακώνοντας το πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό όριο της νόμιμης εργασιακής σχέσης, που μπορεί να φτάσει έως και τις 3.000 ευρώ.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήταν τραγική παράλειψη του παρόντος νομοσχεδίου, αλλά και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ, να αποστεί ή έστω να σηκώσει τους ώμους του αδιάφορα, στην εν εξελίξει ανθρωπιστική κρίση, όπου ανήλικα προσφυγόπουλα στον ορυμαγδό προσφυγιάς παρέμειναν ασυνόδευτα στην ελληνική επικράτεια, εκτεθειμένα σε πλείστους όσους κινδύνους, υπαγόμενα πλέον στην ευάλωτη κατηγορία των προσφύγων.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, μια παρέμβαση-τομή, μια παρέμβαση με την οποία θεσμοθετείται για πρώτη φορά ο τρόπος αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου, με σκοπό την προστασία του και την αποτροπή εμπλοκής του σε κίνδυνο κακοποίησης, βίας, παραμέλησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας. Θεσμοθετείται, δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων προστασίας του ανηλίκου, βασιζόμενο και συνδεδεμένο άρρηκτα με τον θεσμό της Επιτροπείας, με διορισμό Επιτρόπου για καθένα ασυνόδευτο προσφυγόπουλο και ταυτόχρονα προβλέπονται εκείνες οι προϋποθέσεις και διαδικασίες που θα καταστήσουν βιώσιμο τον θεσμό αυτόν της Επιτροπείας, όπως ότι φορείς υλοποίησης καθίστανται ο κατά τόπου αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων και εν ελλείψει αυτού ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο Επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου και το Εποπτικό Συμβούλιο, ενώ συστήνονται η Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Και ως μια επιπλέον καινοτομία εισάγεται ο θεσμός του επαγγελματία Επιτρόπου, καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και το πλαίσιο των ευθυνών του, πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου.

Σημαντική, επίσης, είναι η δημιουργία τριών Μητρώων που τηρούνται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ήτοι το Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων και το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και έτσι αποκτάται μια ευκρινής εικόνα της ροής των ασυνόδευτων ανηλίκων και μπαίνει μια τάξη στο χάος της ζωής τους.

Τέλος, με κοινή υπουργική απόφαση ορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή του προσώπου ως επαγγελματία Επιτρόπου.

Εξαιρετικής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων είναι η ρύθμιση του άρθρου 9 με την οποία καθιερώνεται συνευθύνη στον αναθέτοντα εργολάβο και στον υπεργολάβο, με την έννοια της ευθύνης εις ολόκληρον, περιορίζοντας στο ελάχιστο τους κινδύνους για τον εργαζόμενο.

Επίσης, σημαντική είναι η έννοια του όρου «του αφερέγγυου εργοδότη», που σημαίνει και διεύρυνση του πλαισίου για το επίδομα αφερεγγυότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ στους εργαζόμενους.

Λαμβάνονται στο άρθρο 11 προληπτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση και εισάγεται υποχρεωτικά η πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», πράγμα άγνωστο μέχρι σήμερα. Ο δε αριθμός των μαθητευομένων δεν μπορεί να ξεπερνά το 17% του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση, η δε υπερωριακή ή υπερεργασιακή τοιαύτη αναγγέλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο πριν από την πραγματοποίησή τους, ενώ η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ –άρθρο 35- των ανέργων είναι ακατάσχετη και ασυμψήφιστη. Φανερό ότι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές διατάξεις.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, θα ήταν επικίνδυνος σκοταδισμός, αν επικρατήσουν στην κρίση σας μικρόψυχες και πικρόχολες αφηγήσεις σχετικά με το παρόν νομοσχέδιο, που εξ αντικειμένου περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις, και είναι αναγκαίο η ψήφισή του να περιβληθεί με την καθολική αποδοχή των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου, γεγονός που θα προσδώσει ιδιαίτερο κύρος στη διαδικασία της υλοποίησής του. Αλλιώς, θα επιβεβαιώσετε για μια εισέτι φορά την προβλεψιμότητα που σας διακρίνει, αλλά κυρίως την πολλάκις εκφραζόμενη αμοραλιστική οπτική με την οποία εγκρίνετε ή όχι τα νομοσχέδια.

Σας καλώ, λοιπόν, να αποκαταστήσετε αυτή σας την ανομία.

Ευχαριστώ.

korinthiatv

WWW.KORINTHIATV.GR ΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SuperWebTricks Loading...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com